Zorganizowana grupa przestępcza/ nieformalne przystąpienie/ popełnianie przestępstw

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zorganizowana grupa przestępcza/ nieformalne przystąpienie/ popełnianie przestępstw
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 listopada 2005 r., sygn. II AKa 343/05
Treść:
Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej polega także na udziale w popełnianiu przestępstw, dla których dokonania grupa została zawiązana. Taka interpretacja nie może uchodzić za wykładnię rozszerzającą. Jest bowiem oczywistym, że skoro istnieje grupa o wyznaczonych celach przestępczych, kierowana przez jedną osobę lub nawet grupę osób, o pewnym, chociażby podstawowym stopniu zorganizowania, prowadząca systematyczną działalność przestępczą przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, to udział w poszczególnych przestępstwach tej grupy stanowiących cel jej działania, jest nieformalnym, poprzez akceptację tychże celów, przystąpieniem do grupy i braniem udziału w jej działalności.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 5

Zobacz również: