Zorganizowana grupa przestępcza / formy organizacyjne / cechy trwałości

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zorganizowana grupa przestępcza / formy organizacyjne / cechy trwałości
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 30 listopada 2004r., sygn. II Aka/ 243/04
Treść:
Skazanie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wymaga ustalenia wpierw, że taka grupa w ogóle istniała; jest to warunek tyleż konieczny, co oczywisty. Brakiem śledztwa było, że nawet nie próbowano określić, kto miał taką grupę tworzyć ani wskazać jakichkolwiek jej cech organizacyjnych. Chociaż sąd I instancji ustalił niektórych członków tej grupy, to nie podał żadnych cech mających świadczyć o formach organizacyjnych, o formach nadających grupie cechy trwałości.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005

Zobacz również: