Zabójstwo/ silne wzburzenie/ obiektywny charakter okoliczności usprawiedliwiających

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ silne wzburzenie/ obiektywny charakter okoliczności usprawiedliwiających
Wyrok:
Wyrok Sˇ w Warszawie z dnia 5 września 2006r., sygn. II AKa 220/06
Treść:
Aby stan silnego wzburzenia mógł skutkować kwalifikacją prawną z art. 148 § 4 KK musi on być usprawiedliwiony okolicznościami. Okoliczności te muszą mieć obiektywnie taki charakter, że jakkolwiek nie ekskulpują sprawcy zabójstwa, to jednak z punktu widzenia moralnego i społecznego mogą wywołać swego rodzaju zrozumienie dla zachowania sprawcy i uzasadniać znacznie mniejsze społeczne potępienie tego zachowania godzącego w najwyższe dla człowieka dobro.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: