Zabójstwo/ szczególne okrucieństwo / podmiotowe nastawienie sprawcy / przejaw najwyższej pogardy dla ludzkiego życia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ szczególne okrucieństwo / podmiotowe nastawienie sprawcy / przejaw najwyższej pogardy dla ludzkiego życia
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 lipca 2004r., sygn. II Aka 139/04
Treść:
Szczególnym okrucieństwem zabójstwa jest zadawanie ofierze dodatkowych cierpień, bądź to psychicznych, bądź fizycznych, meczących ją i wykraczających ponad granice niezbędne do osiągnięcia skutku w postaci jej śmierci, co winno podmiotowo wynikać z nastawienia sprawcy. Zabójstwem szczególnie okrutnym jest więc takie umyślne dążenie sprawcy do spowodowania śmierci ofiary, które cechuje się działaniem rzadkim, nieprzeciętnym i zwracającym uwagę określonym elementem charakterystycznym. Jeżeli więc sprawca podpala uprzednio przez siebie pobitą i nieprzytomna ofiarę, u której stwierdzone obrażenia samoistnie mogły skutkować zgonem, to niewątpliwie daje on w tym wypadku wyraz najwyższej pogardy dla ludzkiego życia, doprowadzając do jej niepotrzebnych, dodatkowych cierpień.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2005

Zobacz również: