Bójka i pobicie/ sposób działania/ kopnięcia, duszenie, włóczenie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ sposób działania/ kopnięcia, duszenie, włóczenie
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 listopada 2006r. sygn. II AKa 328/06
Treść:
Bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia skutku z art. 158 § 1 KK wynika właśnie ze sposobu działania oskarżonych, wielokrotnego zadania ciosów i kopnięć w okolice głowy (o czym w sposób bezsporny świadczą obrażenia opisane przez biegłego lekarza, oraz przez świadka, który widział u pokrzywdzonego krew płynącą z uszu i nosa) duszenia pokrzywdzonego i "włóczenia" go po betonie. Jeżeli uwzględni się przy tym, że pokrzywdzony, dwukrotnie starszy od oskarżonych, wyrwany brutalnie ze snu, nie miał najmniejszej szansy obrony przed trzema napastnikami (o wadze 80 kg, 105 kg i 75 kg) przy czym jeden z nich obuty był w wysokie sznurowane buty typu "glany", to każde kopnięcie w głowę, a zwłaszcza nogą obutą było zagrożeniem dla zdrowia pokrzywdzonego i narażeniem go na spowodowanie skutku określonego w art. 157 § 1 KK. Suma natomiast zachowań oskarżonych (bicie, kopanie, duszenie, ciąganie w pozycji leżącej po betonie) tym bardziej urealniała to zagrożenie.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: