Bezpieczeństwo w komunikacji/ nietrzeźwość kierującego/ zakaz prowadzenia pojazdów/ cele kary

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ nietrzeźwość kierującego/ zakaz prowadzenia pojazdów/ cele kary
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2007 r., sygn. III KK 14/07
Treść:
Obowiązek orzeczenia wobec nietrzeźwego sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, uczestniczącego w ruchu, środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, ściśle sprzęgnięty jest z celem, jaki zakaz ten ma realizować. Chodzi najpierw o cele, które zakaz ma osiągnąć wobec oskarżonego, przede wszystkim cele zapobiegawcze, wysunięte przed cele wychowawcze. Taka hierarchia celów została przyjęta przez ustawodawcę także przy orzekaniu środków karnych (zob. art. 56 k.k. w zw. z art. 53 § 1 k.k.). […] Jasne jest więc, że obligatoryjny przecież zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych służy faktycznemu, czasowemu wyeliminowaniu z ruchu jako kierowców tych osób, które dopuściły się przestępstwa wymienionego w art. 42 § 1 k.k. będąc m.in. w stanie nietrzeźwości. Eliminacja ta ma więc w pierwszej kolejności wiązać się z zakazaniem prowadzenia pojazdów tego rodzaju, przy użyciu którego dokonane zostało przestępstwo. Postąpienie przez Sąd – w wyniku akceptacji wniosku prokuratora – zgodnie z wykładnią językową art. 42 § 2 k.k., ale wbrew wykładni celowościowej zniweczyło tak określony cel przewidzianego w tym przepisie zakazu. Wszak oskarżony prowadził w stanie nietrzeźwości pojazd, do którego uprawnia prawo jazdy kategorii C i E, zaś Sąd nie zabronił oskarżonemu prowadzenia właśnie tych pojazdów mechanicznych.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 11/2007 poz. 1.2.1.

Zobacz również: