Kłamstwo przed sądem / granice dozwolonej obrony / obostrzenie kary

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Kłamstwo przed sądem / granice dozwolonej obrony / obostrzenie kary
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 1 lipca 2004r., sygn. II AKa/04
Treść:
Nikt nie ma prawa mówić nieprawdy przed sądem […]. Obrona wykrętna, przekraczająca granice dające się tolerować, zasługuje na obostrzenie kary. Jeśli bowiem pomawia się osoby niewinne, że popełniły przestępstwo, to krzywdzi się tych ludzi […]. Taki sposób obrony powinien być napiętnowany właśnie obostrzeniem kary.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2005