Nagminność przestępstw / ujemne następstwa konkretnego czynu / surowość kary

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Nagminność przestępstw / ujemne następstwa konkretnego czynu / surowość kary
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 9 czerwca 2004r., sygn. II AKa 111/04
Treść:
Nagminność przestępstw określonego rodzajna obszarze właściwości sądu uzasadnia orzekanie za te przestępstwa kar surowszych, ale nie jest właściwe nadawanie jej nadmiernego znaczenia, bądź priorytetu w stosunku do okoliczności odnoszących się do rodzaju i ujemnych następstw konkretnego przestępstwa zob. wyrok SA w łodzi z dnia 4 lipca 2001r., OSNPK 2002, nr 4 poz. 17]. Zwłaszcza młody wiek oskarżonego i niewielki charakter spowodowanych obrażeń ciała, a także naprawienie szkody majątkowej nie uzasadniają kierowania się przy wymiarze kary dyrektywa prewencji generalnej, jak żąda apelujący prokurator.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2005