Przeproszenie / aktywna postawa sprawcy / przyznanie krzywdy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Przeproszenie / aktywna postawa sprawcy / przyznanie krzywdy
Wyrok:
Wyrok S.A. w Krakowie z dnia 1 lipca 2004r., sygn. II AK 128 /04
Treść:
Przeproszenie nie jest zachowaniem formalnym, sprowadzającym się wypowiedzenia określonych słów, […] ale jako wyraz przeżyć wewnętrznych sprawcy […] jest ubieganiem się i uzyskaniem przebaczenia osoby pokrzywdzonej. […] Jeśli sprawca nie przyznaje się do wyrządzenia szkody, przeproszenie nie ma żadnej wartości.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2005