Fałszerstwo dokumentu/ środki płatnicze/ weksel niezupełny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ środki płatnicze/ weksel niezupełny
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 marca 2007 r., sygn. I KZP 2/07
Treść:
Weksel niezupełny (in blanco) może stanowić dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, o którym mowa w art. 310 § 1 k.k
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 7/2007

Zobacz również: