Bezpieczeństwo w komunikacji/ ucieczka z miejsca wypadku/ zamiar uniknięcia odpowiedzialności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ ucieczka z miejsca wypadku/ zamiar uniknięcia odpowiedzialności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 15 marca 2001 r., sygn. III KKN 492/99
Treść:
Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia w rozumieniu art. 145 § 4 k.k. z 1969 r. (analogicznie: art. 178 k.k.) ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości (na tle art. 178 k.k. także pozostawania pod wpływem środka odurzającego).
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 52/2001

Zobacz również: