Nietrzeźwość / pomiar we krwi lub wydychanym powietrzu / inne dowody

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Nietrzeźwość / pomiar we krwi lub wydychanym powietrzu / inne dowody
Wyrok:
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2003r., II AKa 30/03
Treść:
Niemożność precyzyjnego ustalenia stopnia nietrzeźwości oskarżonego wobec braku pomiaru zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, pozwala sądowi orzekającemu, na podstawie innych dowodów (zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego) dokonać ustalenia, że oskarżony znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny, zwłaszcza wówczas, gdy te dowody osobowe jednoznacznie wskazują na to, iż stopień stężenia alkoholu, chociażby z uwagi na ilość jego spożycia, musiał - i to znacznie - przekroczyć normy określone treścią przepisu art. 115 § 16 KK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: