Wyrokowanie/ chuligański charakter czynu/ standardy dowodowe

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ chuligański charakter czynu/ standardy dowodowe
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 9 maja 1974 r., sygn. III KR 388/73
Treść:
Przyjęcie, że działanie oskarżonego ma charakter chuligański, a więc przebiegało w warunkach określonych w przepisie art. 120 par. 14 KK, nie może opierać się na przypuszczeniach lub teoretycznych założeniach. Sąd każdorazowo ma obowiązek ustalić, na podstawie jakich faktów przyjął chuligański charakter działania oskarżonego i na jakich oparł się przy tym dowodach.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: