Cmentarz komunalny / opłaty za pochówek

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Cmentarz komunalny / opłaty za pochówek
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 26 września 1995r, sygn. III AZP 22/95
Treść:
Gmina zarządzająca bezpośrednio cmentarzem komunalnym, może określać w drodze uchwały opłaty za usługi związane z pochowaniem zwłok. Uchwała taka nie stanowi przepisów gminnych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 ze zm.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck