Biegli / sądowa kontrola postanowienia prokuratora / wynagrodzenie biegłego

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Biegli / sądowa kontrola postanowienia prokuratora / wynagrodzenie biegłego
Wyrok:
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2005-03-14, K 35/04
Treść:
Art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w części zawierającej zwrot "a w wypadkach przewidzianych przez ustawę - sąd", w zakresie, w jakim pomija sądową kontrolę postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck