Uznanie za bezrobotnego / prowadzenie działalności gospodarczej

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Uznanie za bezrobotnego / prowadzenie działalności gospodarczej
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 25 października 2004r., II SA/Wa 273/04
Treść:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za bezrobotną może zostać uznana osoba, która nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności. Już w samej istocie "bycia bezrobotnym" tkwi to, że osoba, która ma uzyskać prawny status bezrobotnego nie ma pracy, nie prowadzi innej działalności zarobkowej, a tym samym nie jest podmiotem gospodarczym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck