Wyrokowanie/ zalecenia sądu odwoławczego/ zasada swobodnej oceny dowodów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ zalecenia sądu odwoławczego/ zasada swobodnej oceny dowodów
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 11 lutego 2004r., sygn. AKa 397/03
Treść:
Sąd odwoławczy nie ma prawa, wydając zalecenie, ograniczać zasady swobodnej oceny dowodów [art. 7 k.p.k.] przez sąd I instancji, w szczególności poprzez wskazanie co do oceny dowodów. Sąd ponownie rozpoznający sprawę ma prawo do swobodnej oceny dowodów i ustalenia stanu faktycznego w oderwaniu od uprzedniego wyroku sądu I instancji, uchylonego i przekazanego do ponownego rozpoznania w następstwie wniesionej apelacji.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 25

Zobacz również: