Wyrokowanie/ zasady rozstrzygania/ całokształt ujawnionych okoliczności/ wnioski dowodowe

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ zasady rozstrzygania/ całokształt ujawnionych okoliczności/ wnioski dowodowe
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 15 czerwca 2005 r., sygn. II AKa 109/05
Treść:
Wypełnienie przepisu art. 410 k.p.k. o rozstrzyganiu na podstawie całokształtu ujawnionych okoliczności oznacza: po pierwsze — powinność przeprowadzenia dowodów zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, w tym uwzględnienia dowodów wnioskowanych, o ile nie podlegały oddaleniu, jak i dowodów z urzędu, gdyby takie były konieczne, a po drugie — prawidłowe rozważenie całokształtu ujawnionych okoliczności, przy czym dowody istotne dla rozstrzygnięcia nie mogą pozostać poza zakresem rozważań sądu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2006, poz. 39

Zobacz również: