Bezpieczeństwo w komunikacji/ nieprawidłowa naprawa samochodu/ odpowiedzialność właściciela warsztatu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ nieprawidłowa naprawa samochodu/ odpowiedzialność właściciela warsztatu
Wyrok:
Wyrok SO w Krakowie z dnia 17 lutego 2005r., sygn. II Ka 30/05
Treść:
Nieprawidłowe wykonanie napraw samochodu, mających istotne znaczenie dla jego bezpieczeństwa, dokonane przez właściciela firmy naprawczej lub jego pracownika, nieposiadających kwalifikacji odpowiednich dla dokonywania napraw tego rodzaju, pociąga za sobą odpowiedzialność właściciela za stan techniczny pojazdu, zatem i za powstały wypadek, o ile wykazano jego nieumyślność.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: