Recykling/ pojazdy mechaniczne / obowiązki właściciela / rada gminy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Recykling/ pojazdy mechaniczne / obowiązki właściciela / rada gminy
Wyrok:
Wyrok NSA O/Poznań z 1999-01-19 II SA/Po 730/98
Treść:
W ramach kompetencji rady gminy w zakresie określania szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie mieści się zobowiązanie właścicieli wraków pojazdów mechanicznych do oddania ich na złom. Rada gminy nie jest również upoważniona do ustanowienia odpowiedzialności karno-administracyjnej za naruszenie określonych przez nią zasad utrzymania czystości i porządku.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck