Postępowanie wykonawcze/ przerwa w karze/ zaległości alimentacyjne

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Postępowanie wykonawcze/ przerwa w karze/ zaległości alimentacyjne
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 18 marca 2010 roku; sygn. II AKzw 211/10
Treść:
Nieuzasadnione jest żądanie udzielenia skazanemu przerwy w celu umożliwienia mu uregulowania jego zaległości alimentacyjnych. Jak to dawniej wyraził Sąd Apelacyjny, nie powinno się udzielać przerwy w karze tylko po to, by skazany wykonał obowiązek, którego niewykonania spowodowało zarządzenie wykonania kary, jaką odbywa (postanowienie z KZS 9/08 poz. 37).
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XX • Marzec 2010 • Nr 3 [poz. 47]

Zobacz również: