Zasady odpowiedzialności karnej/ rozgraniczenie/przestępstwo czy wykroczenie?

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ rozgraniczenie/przestępstwo czy wykroczenie?
Wyrok:

Wyrok SN z dnia 18 maja 2009 roku; sygn. III KK 29/09

Treść:

W wypadku czynów stypizowanych w odrębnych ustawach, a więc pozostających poza zbiorem wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń nieoznaczenie górnej granicy wymiaru kary ograniczenia wolności lub grzywny przesądza wówczas, że zagrożone nimi typy czynów zabronionych są występkami. (przestępstwami – przyp. – red.)

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 49]

Zobacz również: