Fałszerstwo dokumentu/ brak pokrzywdzonego/ niemożność pojednania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ brak pokrzywdzonego/ niemożność pojednania
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2009 r., sygn. WK 24/08
Treść:
Przestępstwo zakwalifikowane z art. 270 § 1 k.k., którego przedmiotem ochrony jest wiarygodność dokumentu, nie zostało popełnione z pokrzywdzeniem konkretnej osoby fizycznej, co powoduje, iż nie istnieje możliwość pojednania sprawcy z pokrzywdzonym i naprawienia wyrządzonej mu szkody.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2009, poz. 11

Zobacz również: