Fałszerstwo dokumentu/ ukrycie dokumentu/ zatajenie treści dokumentu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ ukrycie dokumentu/ zatajenie treści dokumentu
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. II KK 351/08

Treść:

Przestępstwa z art. 276 k.k. dopuszcza się ten, kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie

rozporządzać. Nie ulega wszakże wątpliwości, że w szczególności "ukrywaniem" dokumentu, w rozumieniu omawianego przepisu, nie jest zatajenie jego treści, co staje się oczywiste, jeśli zważyć, że przedmiotem ochrony jest prawo dysponowania dokumentem.

Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2009, poz. 14

Zobacz również: