Sprawy administracyjne/ rajd samochodowy/ prędkość bezpieczna

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Sprawy administracyjne/ rajd samochodowy/ prędkość bezpieczna
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2008 roku - V KK 158/07
Treść:
Na odcinku specjalnym rajdu samochodowego, zawodnik nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym zasady prędkości bezpiecznej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Maj 2008 • Nr 5 [209], poz. 8