Ochrona danych osobowych/ udostępnienie danych adresowych/ testament

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona danych osobowych/ udostępnienie danych adresowych/ testament
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2007 r., sygn. IV SA/Wa 1828/06
Treść:
Okoliczność uwzględnienia określonej osoby w testamencie, nie stanowi o przysługiwaniu interesu prawnego w uzyskaniu danych adresowych tej osoby, dlatego możliwość udostępnienia danych adresowych tej osoby może nastąpić jedynie w warunkach określonych art. 44h ust. 2 pkt 4, a więc po uprzednim uzyskaniu zgody tej osoby na ich udostępnienie. W żaden bowiem sposób sporządzenie testamentu i jego skuteczność nie jest zależna od wskazania w nim adresu osoby, wobec której testament miałby wywoływać jakiekolwiek skutki prawne. […] Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. Jednocześnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wynika, że dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny. W świetle powyższego, udostępnienie danych adresowych bez zgody osoby, której dane te dotyczą, następuje wtedy, gdy ich uzyskanie leży w interesie prawnym osób wnioskujących o ich udostępnienie. Gdy osoby te nie wykażą przysługiwania interesu prawnego w uzyskaniu danych adresowych innej osoby, to ich uzyskanie jest wtedy zależne od uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: