Wykładnia prawa/ powiększony skład SN/ skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wcześniejszego orzeczenia

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykładnia prawa/ powiększony skład SN/ skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wcześniejszego orzeczenia
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 15 lutego 2007r., sygn. I BP 17/06
Treść:
Dokonanie przez Sąd Najwyższy w powiększonym składzie siedmiu sędziów odmiennej od dotychczasowej wykładni art. 241 13 k.p., nie uzasadnia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wydanego przed podjęciem uchwały, uwzględniającego wcześniejszy kierunek wykładni tego przepisu.
Żródło:

Polski Serwer Prawa LEX a Wolters Kluwer

http://www.lex.com.pl/w_orzeczenia?z=osnp&position=93&r  

Zobacz również: