Wolność prasy/ gradacja wartości/ dobra osobiste jednostki

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wolność prasy/ gradacja wartości/ dobra osobiste jednostki
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lipca 2007 r., sygn. I ACa 439/07
Treść:
Dążenie prasy, aby w opublikowanym artykule osiągnąć zamierzenia moralizatorskie musi mieć swoje granice w wartościach nadrzędnych, związanych z jednostką ludzką. Jakkolwiek nie można odmawiać publikacjom prasowym walorów społeczno-wychowawczych, to jednak ukazanie ujemnych zjawisk społecznych, anomaliów życia społecznego nie może następować kosztem czci i spokoju jednostki, której dobra osobiste zostają naruszone.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008r. nr 4

Zobacz również: