Ochrona zdrowia/ odpowiedzialność szpitala/ ciało obce w zaszytej ranie

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ odpowiedzialność szpitala/ ciało obce w zaszytej ranie
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 16 grudnia 2003 r., I ACa 573/03

Treść:
1. Zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji w zaszy­tej ranie ciała obcego stanowi niedopełnienie ze strony chirur­ga zachowania należytej staranności.

2. Szpital ponosi odpowiedzialność za cierpienia pacjenta na sku­tek zakażenia spowodowanego zawinionym pozostawieniem gazika w stawie łokciowym, przeprowadzenia powtórnej ope­racji i za wydłużenie procesu leczenia.

Żródło:

Portal Prawo i Medycynahttp://prawoimedycyna.pl/index.php?str=sklep&prod=223

Zobacz również: