Wykładnia prawa/ orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego/ działanie z mocą wsteczną

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykładnia prawa/ orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego/ działanie z mocą wsteczną
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2006 r., sygn. III AUa 996/05

Treść:
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją, wchodzące w życie z dniem ogłoszenia, mają skutki retrospektywne, tj. działają wstecz.

Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3

Zobacz również: