Ochrona zdrowia/ nosicielstwo choroby zakaźnej/ odpowiedzialność szpitala

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ nosicielstwo choroby zakaźnej/ odpowiedzialność szpitala
Wyrok:
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 maja 2002 r., sygn. ACa 221/02

Treść:
1. Szpital ma obowiązek szczegółowego powiadomienia pacjenta i członków jego najbliższej rodziny o konsekwencjach nosicielstwa wirusa choro­by zakaźnej stwierdzonej u pacjenta.

2. Zaniedbanie w wypełnieniu obowiązku powiadomienia o chorobie zakaźnej stanowi czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 i 417 1 k.c. i prowadzi do odpowiedzialności szpitala za powstałą stąd szkodę.Żródło:
Wydanie internetowe czasopisma Prawo i Medycyna http://prawoimedycyna.pl/index.php?str=sklep&prod=250

Zobacz również: