Tajemnica bankowa / udostępnienie informacji / kontrola sądowa

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Tajemnica bankowa / udostępnienie informacji / kontrola sądowa
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004r., sygn. II Akz 572/04
Treść:
To prokurator – jako organ prowadzący postępowanie przygotowawcze – decyduje, w jakim trybie zwracać się o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową. Sąd rozpoznając wniosek, bada jedynie istnienie przesłanek z art. 106b prawa bankowego; nie przysługuje mu natomiast uprawnienie do wpływania na tok i zakres prowadzonego postępowania przygotowawczego i status osób, których dotyczą żądane informacje.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: