Fałszerstwo dokumentu/ oszustwo/ współukarany czyn uprzedni

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ oszustwo/ współukarany czyn uprzedni
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2007r., sygn. V KK 90/07
Treść:
Przestępstwo stypizowane w art. 270 § 1 jest wieloodmianowe, tzn. można się go dopuścić nie tylko przez podrabianie lub przerabianie dokumentu, ale również (jedynie) przez używanie takiego dokumentu. Nadto, nie sposób uznać w tej sprawie takiego przestępstwa jako współukaranego czynu uprzedniego do przestępstwa z art. 286 § 1 KK, skoro doszło do realizacji rozłączonych znamion, przy czym stopień społecznej szkodliwości czynu z art. 270 § 1 KK jakkolwiek stanowił on środek do celu, był wyraźnie wyższy niż znikomy, a poza tym warunkował on powodzenie wyłudzenia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2007, poz. 1

Zobacz również: