Stołówka szkolna/ publiczne gimnazjum/ rada gminy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Stołówka szkolna/ publiczne gimnazjum/ rada gminy
Wyrok:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 23 listopada 2006r., sygn. NK.II.A.Ch.0911-177/06
Treść:
Rada gminy nie ma upoważnienia do podjęcia uchwały określającej zasady i tryb korzystania ze stołówki szkolnej, która znajduje się w strukturze publicznego gimnazjum.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck