Wykładnia prawa/ uchwała Sądu Najwyższego/ nowe fakty i dowody

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykładnia prawa/ uchwała Sądu Najwyższego/ nowe fakty i dowody
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 kwietnia 2007r., sygn. III CZP 162/06
Treść:
Wykładnia prawa dokonana przez Sąd Najwyższy (art. 398[20] KPC) może uzasadniać powołanie przez stronę nowych faktów i dowodów (art. 381 KPC).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: