Wybory parlamentarne/ kredyt bankowy/ środki finansowe po dniu wyborów

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wybory parlamentarne/ kredyt bankowy/ środki finansowe po dniu wyborów
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 1 czerwca 2006r., sygn. III SW 5/06
Treść:
1. Komitet wyborczy partii politycznej nie może zaciągać kredytu bankowego na cele związane z wyborami. Kredyt bankowy może zaciągnąć partia polityczna, która następnie może przelać go na fundusz wyborczy i z tego funduszu zasilić konto komitetu wyborczego. 2. Naruszeniem art. 110 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. -Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Oz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.), prowadzącym do odrzucenia sprawozdania wyborczego, jest pozyskanie przez komitet wyborczy po dniu wyborów środków finansowych z jakiegokolwiek źródła, w tym także z funduszu wyborczego partii politycznej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck