Prawo o miarach/ świadectwo legalizacji/ wymagania metrologiczne

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Prawo o miarach/ świadectwo legalizacji/ wymagania metrologiczne
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2006r., sygn. I OSK 431/05
Treść:
Jeżeli przyrządy pomiarowe mogły być nadal legalizowane (art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach; tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.), mogły być zatem stosowane do celów wskazanych w świadectwie legalizacji, użyta zaś do pomiaru nacisku osi pojazdu waga posiadała ważne świadectwo legalizacji, które nie podlega kontroli sądu w sprawie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia i jest dowodem, że waga spełnia wymagania metrologiczne.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"