Przewlekłość postępowania/ prawomocne zakończenie/ bezprzedmiotowość skargi

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Przewlekłość postępowania/ prawomocne zakończenie/ bezprzedmiotowość skargi
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 10 maja 2006r., sygn. III SPP 19/06
Treść:
Prawomocne zakończenie postępowania sądowego przed rozpoznaniem skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oznacza bezprzedmiotowość postępowania wywołanego jej wniesieniem.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: