Wykonanie kary/ przepadek narzędzi przestępstwa/ zasada trafnej represji

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wykonanie kary/ przepadek narzędzi przestępstwa/ zasada trafnej represji
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 30 listopada 2006r., sygn. II AKa 192/06
Treść:
Nie można orzec przepadku narzędzi przestępstwa [§ 2 art. 44 k.k.] lub przedmiotów objętych zakazem [§ 6], jeżeli nie stanowią one własności sprawcy, a przepis szczególny nie przewiduje orzeczenia przepadku niezależnie od tej przesłanki [7 art. 44 k.k.]. Przepadku przedmiotów [ 1 i 2] nie orzeka się, jeżeli podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi [§ 5]. Idzie o to, by wyrządzając dolegliwość sprawcy, nie krzywdzić równocześnie osoby trzeciej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2007, poz. 29

Zobacz również: