Niejawna inwigilacja / procedury kontrolne / rządy prawa

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Niejawna inwigilacja / procedury kontrolne / rządy prawa
Wyrok:
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4 maja 2000 r. w sprawie Rotaru przeciwko Rumunii, sygn. 28341/95)
Treść:
Systemy niejawnej inwigilacji muszą zawierać gwarancje prawne (proceduralne) stosowane do kontroli działań właściwych służb. Zdaniem ETPCz procedury kontrolne muszą odpowiadać wartościom demokratycznego społeczeństwa tak wiernie, jak to możliwe, a w szczególności odpowiadać zasadzie rządów prawa. Ona zaś zakłada, że ingerencja ze strony organów władzy wykonawczej w prawa jednostki powinna być przedmiotem skutecznej kontroli. Kontrola ta powinna być prowadzona przynajmniej przez organy zewnętrzne wobec służb dokonujących czynności operacyjnych. Jest pożądane, aby - w normalnych warunkach - prowadziły ją organy sądowe. Kontrola sądowa zapewnia bowiem najlepszą gwarancję niezależności, bezstronności oraz stosowania właściwej procedury.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck