Swoboda przemieszczania się/ status bezrobotnego/ wymóg posiadania miejsca zamieszkania

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Swoboda przemieszczania się/ status bezrobotnego/ wymóg posiadania miejsca zamieszkania
Wyrok:
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2006r., sygn. C-406/04
Treść:
Swoboda przemieszczania się i pobytu gwarantowana każdemu obywatelowi Unii Europejskiej przez art. 18 WE nie stanowi przeszkody w narzuceniu bezrobotnemu, który ukończył 50 lat i jest zwolniony z obowiązku wykazania gotowości do podjęcia pracy, wymogu posiadania miejsca zamieszkania, takiego jak ten zastosowany w sprawie w postępowaniu przed sądem krajowym, jako przesłanki zachowania jego uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: