Europejski nakaz aresztowania / wniosek prokuratora / miejsce pobytu podejrzanego

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Europejski nakaz aresztowania / wniosek prokuratora / miejsce pobytu podejrzanego
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 19 listopada 2004r., sygn. II Akz 577/04
Treść:
Do wydania europejskiego nakazu aresztowania nie jest konieczne wykazanie przez prokuratora wysokiego stopnia prawdopodobieństwa, że osoba podejrzana przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej […].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: