Asesor prokuratorski / zwolnienie ze służby /cywilnoprawny charakter roszczeń

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Asesor prokuratorski / zwolnienie ze służby /cywilnoprawny charakter roszczeń
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 października 2004r., sygn. II PK 130/04
Treść:
Rozpoznanie roszczeń zwolnionego ze służby asesora prokuratorskiego jest sprawą cywilną z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 1 k.p.c. oraz art. 476 k.p.c., w której sądy mają obowiązek badania nie tylko zgodności zwolnienia asesora z przepisami formalnymi, lecz także zasadności przyczyn wypowiedzenia [por. wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2004r., II PZP 1/04 dotychczas nie publikowany]. Następuje to w drodze odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu pracy […]. Nie może być wszakże żadnych wątpliwości, że ocena przydatności do uzyskania nominacji na stanowisko prokuratora powinna objąć kompleksowo i wszechstronne przebieg całego okresu asesury, mającej służyć kształtowaniu i sprawdzeniu przydatności asesora do sprawnego i rzetelnego pełnienia przyszłej służby prokuratorskiej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2005