Przewlekła psychoza alkoholowa / obowiązki pracownicze / stawienie się do pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Przewlekła psychoza alkoholowa / obowiązki pracownicze / stawienie się do pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 października 2001r., sygn. I PKN 76/00
Treść:
Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie stanowi dostatecznej podstawy do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 KP).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck