Sędzia/ postępowanie dyscyplinarne/ zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia/ postępowanie dyscyplinarne/ zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 5 lipca 2002 r., sygn. SNO 22/02
Treść:
Wyrażenie przez sąd dyscyplinarny zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej sądowej otwiera drogę do stosowania wszystkich instytucji kodeksu postępowania karnego, w tym również tymczasowego aresztowania. Zatem wyjednywanie wobec takiego sędziego jeszcze dodatkowej zgody na zastosowanie tego środka zapobiegawczego, nie ma uzasadnienia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2002 poz. 87

Zobacz również: