Renta inwalidzka/ odmowa wypłaty/ przywrócenie zdolności do pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Renta inwalidzka/ odmowa wypłaty/ przywrócenie zdolności do pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 26 września 2006r., sygn. II UK 259/05
Treść:
ZUS może odmówić dalszego wypłacania renty, jeżeli okaże się, że świadczeniobiorca jest zdolny do pracy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: