Akcje przedsiębiorstw /sprzedaż akcji pracownikom

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Akcje przedsiębiorstw /sprzedaż akcji pracownikom
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 6 lutego 1996r., III ZP 14/96
Treść:
1. Jeżeli statut spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego nie określa liczby akcji sprzedawanych na zasadach preferencyjnych poszczególnym grupom pracowników, to pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym ma prawo do zakupu takiej samej liczby akcji, co pozostali pracownicy (art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - Dz.U. Nr 51 poz. 298 ze zm.). 2. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek podzielenia przez niego tych akcji z naruszeniem reguły wskazanej w pkt 1.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: