Czas pracy / pełnienie dyżuru / świadczenie pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy / pełnienie dyżuru / świadczenie pracy
Wyrok:
Wyrok S.A. w Białymstoku z dnia 26 maja 2004r. nr V Pa 157/04
Treść:
Pełnienie dyżuru nie jest równoznaczne ze świadczeniem pracy. Jest to okres "pogotowia" - wyczekiwania na powstanie potrzeby świadczenia pracy. Nie jest wykonywaniem pracy podczas dyżuru bierne oczekiwanie na przydział pracy, co do której nie wiadomo czy powstanie w ogóle konieczność jej świadczenia. Oznacza to, że w każdej sprawie Sąd winien ustalić jaką część dyżuru [lekarskiego] stanowiła praca i stan rzeczywistej gotowości do jej wykonania uzasadniony okolicznościami, a ile czas pozostawania w biernym oczekiwaniu, który w porze nocnej bywa także czasem wypoczynku.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: