Czas pracy / sobota jako dzień wolny

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy / sobota jako dzień wolny
Wyrok:
Postanowienie S.A. w Łodzi z 15 stycznia 1998- nr I ACa 519/97
Treść:
Tylko niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Soboty jako dni wolne od pracy, nie zostały zrównane przez ustawodawcę z niedzielami i świętami, nie należą zatem do kategorii dni ustawowo wolnych od pracy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: