Umowa o pracę/ rozwiązanie bez wypowiedzenia/ odsetki ustawowe

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Umowa o pracę/ rozwiązanie bez wypowiedzenia/ odsetki ustawowe
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 6 marca 2006r., sygn. III PZP 3/03
Treść:
Ustawowe odsetki od odszkodowania przysługujące pracownikowi z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia stają się wymagalne w dniu doręczenia pracodawcy odpisu pozwu zawierającego żądanie zapłaty tego odszkodowania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 41

Zobacz również: